Home

Reference Number:
Uimhir Thagartha:Cuir Faoi Bhráid
To make a payment please enter your Case Reference Number which you
will find in the top right hand corner of your notice under “Ref No”.

Chun íocaíocht a dhéanamh cuir isteach Uimhir Thagartha do Cháis le do thoil,
gheobhaidh tú í seo sa chúinne uachtarach ar dheis ded' fhógra faoi “Ref No”.